Värt att veta om din kommun - Populärbudget 2022

Publicerad onsdag 9 mars 2022

 1. Värt att veta om din kommun - Populärbudget 2022
 2. Solidaritet och välfärd i fokus
  1. Piteå kommun visar sitt stöd
 3. Politisk ledning och styrning
  1. Kommunens nämnder och styrning
  2. Kommunens bolag
 4. Vision, mål och strategiska områden
  1. Strategiska områden och övergripande mål
  2. Utvecklingsarbeten i kommunen
 5. Kompetensförsörjning - vår största utmaning
 6. Ekonomi
  1. Bra att veta om Populärbudgeten
  2. Varför måste kommunen gå med överskott?
  3. Kassaflöde
  4. Investeringar
  5. Din kommunala förmögenhet
  6. Kommunalskatten
  7. Personal
  8. Skatten 2021
  9. Medeltal anställda i koncernen 2021
 7. Utbildningsförvaltningen
  1. Verksamhet
  2. Hälsa, lärande och kvalitet går hand i hand
  3. Nyheter
  4. Investeringar
  5. Visste du att...
  6. Så här använder förvaltningen sina pengar
  7. Så här betalas förvaltningens verksamheter
 8. Fastighets- och serviceförvaltningen
  1. Verksamhet
  2. Nyheter
  3. Visste du att...
  4. Investeringar
  5. Professionellt med rätt kvalitet
  6. Så här använder förvaltningen sina pengar
  7. Så här betalas förvaltningens fastigheter
 9. Kultur, park och fritid
  1. Verksamhet
  2. Nyheter
  3. Investeringar
  4. Visste du att...
  5. Inkluderande kultur, inbjudande park och inspirerande fritid
  6. Så här använder förvaltningen sina pengar
  7. Så här betalas förvaltningens verksamheter
 10. Samhällsbyggnad
  1. Verksamhet
  2. Att bygga ett hållbart samhälle
  3. Miljö och hälsa - aktiv tillsyn av små avlopp
  4. Kompetensförsörjning för att möta framtidens behov
  5. Viktigt med hög trafiksäkerhet i kommunen
  6. Nyheter
  7. Visste du att...
  8. Investeringar
  9. Så här använder förvaltningen sina pengar
  10. Så här betalas förvaltningens verksamheter
 11. Socialtjänsten
  1. Verksamhet
  2. Socialtjänstens resa fortsätter
  3. Nyheter
  4. Investeringar
  5. Visste du att...
  6. Så här använder förvaltningen sina pengar
  7. Så här betalas förvaltningens verksamheter
 12. Räddningstjänsten
  1. Verksamhet
  2. Räddningstjänstens verksamhet
  3. Nyheter
  4. Investeringar
  5. Visste du att...
  6. Så här använder förvaltningen sina pengar
  7. Så här betalas förvaltningens verksamheter
 13. Överförmyndarverksamhet
  1. Verksamhet
  2. Verksamheten
  3. Nyheter
  4. Visste du att...
  5. Vill du hjälpa en medmänniska?
 14. PiteBo
  1. Verksamhet
  2. Fortsatta rekordstora investeringar
  3. Visste du att...
  4. Nyheter
  5. Investeringar
 15. PiteEnergi
  1. Verksamhet
  2. Ett lokalt och hållbart energibolag
  3. Investeringar
  4. Nyheter
  5. Visste du att...
 16. Piteå Port & Hub
  1. Verksamhet
  2. Hamnen i Piteå är redo för regionens nyindustrialisering och ökade godsvolymer
  3. Nyheter
  4. Investeringar
  5. Visste du att...
 17. PNF
  1. Verksamhet
  2. Med fokus på utveckling av Piteås näringsliv
  3. Nyheter
  4. Investeringar
  5. Visste du att...
 18. Pireva
  1. Verksamhet
  2. Hållbart och prisvärt nu och för kommande generationer
  3. Nyheter
  4. Investeringar
  5. Visste du att...
 19. Piteå Science Park
  1. Verksamhet
  2. Piteå Science Park möjlilggör framtidens hållbara lösningar
  3. Nyheter
  4. Visste du att...
 20. Kommunens kvalitet
  1. Kommunens kvalitet i korthet
  2. Barn och unga
  3. Stöd och omsorg
  4. Samhälle och miljö
  5. Invånare i Piteå
  6. Klicka in på kolada punkt s e
 21. Kontakta Piteå kommun
  1. Surfa in på webben
  2. Ring så hjälper vi dig
  3. Besök oss
  4. Följ Piteå kommun på Facebook

Värt att veta om din kommun juni 2021

Publicerad onsdag 16 juni 2021

 1. Värt att veta om din kommun - juni 2021
 2. Anders summerar
 3. Piteå 400 år Firandet fortsätter
  1. Namnlös
  2. Piteå 400-leden En vandring från det gamla till det nya
  3. Namnlös
  4. Barnbidrag
  5. Namnlös
  6. Helt barockt
  7. Namnlös
 4. Välkommen ombord!
  1. Namnlös
 5. Ökad upphandling av lokal- och närproducerat
 6. Sommarlovssatsning
 7. Skolelever påverkar skolmaten
 8. Ny hållbar förskola
 9. Hemester i Piteå skärgård
  1. Namnlös
 10. Byakortet
  1. Namnlös
 11. Var en Local Hero! Upplev Piteå i sommar!
  1. Namnlös
  2. Sommardäcket - spel, lek, umgänge och picknick
  3. Namnlös
  4. Vandringsleder
  5. Namnlös
  6. Upplevelserna startar på visitpitea.se
 12. Följ Piteå kommun på Facebook

Populärbudget Piteå kommun 2021

Publicerad fredag 12 mars 2021

 1. Populärbudget Piteå kommun 2021
 2. Kommunalråden: "Nytt år. Ny budget. Nya utmaningar och möjligheter"
 3. Politisk ledning och styrning
 4. Vision, mål och strategiska områden
  1. Strategiska områden och övergripande mål
  2. Utvecklingsarbeten i kommunen
 5. Så hanterar kommunen covid-19
  1. Covid-19
  2. Beredskap
  3. Anpassning av verksamheter
  4. Pandemins effekter på Piteå kommuns ekonomi
 6. Ekonomi
  1. Bra att veta om populärbudgeten
  2. Varför måste kommunen gå med överskott?
  3. Kassaflöde
  4. Kommunalskatten
  5. Personal
  6. Skatten 2020
  7. Medeltal: anställda i kommunen 2020
 7. Utbildningsförvaltningen
  1. Verksamhet
  2. Piteå topprankad bland Sveriges kommuner
  3. Nyheter
  4. Investeringar
  5. Visste du att
  6. Så här använder förvaltningen sina pengar
  7. Så här betalas förvaltningens verksamheter
 8. Fastighets- och serviceförvaltningen
  1. Verksamhet
  2. Professionalitet med rätt kvalitet
  3. Nyheter
  4. Investeringar
  5. Visste du att ...
  6. Så här använder förvaltningen sina pengar
  7. Så här betalas förvaltningens fastigheter
 9. Kultur, park och fritid
  1. Verksamhet
  2. Nyheter
  3. Investeringar
  4. Visste du att ...
  5. Inkluderande kultur, inbjudande park och inspirerande fritid
  6. Så här använder förvaltningen sina pengar
  7. Så här betalas förvaltningens verksamheter
 10. Samhällsbyggnad
  1. Verksamhet
  2. Att bygga ett hållbart samhälle
  3. Miljö- och hälsa - nya digitala lösningar
  4. Kompetensförsörjning för att möta framtidens behov
  5. Viktigt med hög trafiksäkerhet i kommunen
  6. Nyheter
  7. Visste du att ...
  8. Investeringar
  9. Så här använder förvaltningen sina pengar
  10. Så här betalas förvaltningens verksamheter
 11. Socialtjänsten
  1. Verksamhet
  2. Socialtjänstens resa mot framtiden
  3. Nyheter
  4. Investeringar
  5. Visste du att ...
  6. Så här använder förvaltningen sina pengar
  7. Så här betalas förvaltningens verksamheter
 12. Räddningstjänsten
  1. Verksamhet
  2. Räddningstjänstens verksamhet
  3. Nyheter
  4. Investeringar
  5. Visste du att ...
  6. Så här använder förvaltningen sina pengar
  7. Så här betalas förvaltningens verksamheter
 13. Överförmyndarverksamheten
  1. Verksamheten i korthet
  2. Verksamheten
  3. God man och förvaltare
  4. Visste du att ...
  5. Vill du hjälpa en medmänniska?
 14. PiteBo
  1. Verksamheten i korthet
  2. 147 mkr för upprustning av PiteBos hyreshus
  3. Visste du att ...
  4. Nyheter
  5. Investeringar
 15. PiteEnergi
  1. Verksamheten i korthet
  2. Ett lokalt och hållbart energibolag
  3. Investeringar
  4. Nyheter
  5. Visste du att ...
 16. Piteå Hamn AB
  1. Verksamheten i korthet
  2. Bolaget äger och utvecklar anläggningarna inom Piteå
  3. Nyheter
  4. Investeringar
  5. Visste du att ...
 17. PNF
  1. Verksamheten i korthet
  2. Med fokus på utveckling av Piteås näringsliv
  3. Nyheter
  4. Investeringar
  5. Visste du att ...
 18. Pireva
  1. Verksamheten i korthet
  2. Alltid framåt!
  3. Nyheter
  4. Investeringar
  5. Visste du att ...
 19. Piteå Science Park
  1. Verksamheten i korthet
  2. PSP utvecklar Piteås spetsar
  3. Nyheter
  4. Visste du att ...
 20. Kommunens kvalitet
  1. Kommunens kvalitet i korthet
  2. Barn och unga
  3. Stöd och omsorg
  4. Samhälle och miljö
  5. Befolkningsförändring i Piteå
 21. Kontakta Piteå kommun
  1. Surfa in på webben
  2. Ring så hjälper vi dig
  3. Besök oss
  4. Följ Piteå kommun på Facebook