Färdskrivaren 1 2024

Publicerad tisdag 21 maj 2024

 1. Färdskrivaren nr 1 maj 2024
 2. Kontaktuppgifter
 3. Färdskrivaren som taltidning
 4. Redaktionsuppgifter
 5. Tack för ert fantastiska engagemang kring Färdskrivaren
 6. Fem vanliga frågor till Kundservice
 7. Intresset för flexlinjen ökar
 8. Om flexlinjen
 9. Nyheter från Västtrafik Flexlinjens nya och ändrade mötesplatser
 10. Vill du veta mer?
 11. Boka flexlinjeresa
 12. Fler väljer att resa under lågtrafik
 13. De nya taxorna i korthet
 14. Beställning och avbeställning av resa
 15. Priser för färdtjänstresan 2024
 16. Har du frågor?
 17. Postadress
 18. Seniorbiljettens fria resor gäller på flexlinjen
 19. Ta med en vän i kollektivtrafiken
 20. Ny mötesplats för flexlinjen i Kortedala
 21. Ta färdtjänsten till ParaPuls–festivalen
 22. Slottsskogen fyller 150 år
 23. Fyrbodal taxi ny leverantör
 24. Ska du ut och resa i sommar?
 25. Avslut

Färdskrivaren nummer 2 2023

Publicerad onsdag 29 november 2023

 1. FÄRDSKRIVAREN NR 2 2023
 2. Nyheter från Västtrafik
 3. Flexlinjens nya och ändrade mötesplatser, våren 2023
 4. Boka flexlinjeresa
 5. Nya taxan för färdtjänsten: Res billigare under lågtrafik
 6. Fakta om taxor
 7. Nya taxor från 1 februari 2024
 8. Boka julens resor med färdtjänst i god tid
 9. Att tänka på inför din julresa
 10. Ledare
 11. Håll reglerna så blir Flexlinjen ännu bättre
 12. Aktuella e-postadresser
 13. Avslut

fardskrivaren_v20

Publicerad måndag 15 maj 2023

 1. Färdskrivaren nr 1 maj 2023
 2. Öppettider i växel och reception
 3. Aktuella e-postadresser
 4. Färdskrivaren som taltidning
 5. Redaktionsuppgifter
 6. LEDARE Äntligen sommar  Spår 1  Spår 2  Spår 3  Spår 4  Spår 5  Spår 6  Spår 7
 7. Fem vanliga frågor om Flexlinjen
 8. Vi var med på seniormässan!
 9. Skolkort gäller inte över sommaren
 10. Gratis på flexlinjen för alla som har färdtjänsttillstånd
 11. Missa inte sommarunderhållningen!
 12. Nya eldrivna bussar till Flexlinjerna
 13. Nyheter från Västtrafik
 14. Flexlinjens nya och ändrade mötesplatser, våren 2023
 15. Anna-Lisa, 100,åker helst Flexlinjen– när hon inte gåreller tar vagnen
 16. Regler för trevliga ochsäkra resor på flexlinjen
 17. Vår app byter namn
 18. Beställning och avbeställning av resa
 19. Priser för färdtjänstresan 2023
 20. Har du frågor?
 21. Adresser
 22. Seniorbiljettens friaresor gäller på flexlinjen
 23. Ta med en vän ikollektivtrafiken
 24. Sköna utflyktsmålnära flexlinjernashållplatser
 25. Ska du ut ochresa i sommar?
 26. Avslut